Įstaigos darbuotojų susitikimai su asmenimis, turinčiais privačių interesų, neplanuojami.

Atnaujinta 2018-11-05