Socialinių paslaugų centre vykdomi projektai

1. „Dienos užimtumo grupė vaikams iš probleminių šeimų“

Socialinių paslaugų centras  vykdo projektą „Dienos užimtumo grupė vaikams iš probleminių šeimų“, finansuojamą Socialinių paslaugų priežiūros departamento. Dienos užimtumo grupė skirta pradinių klasių (7-12 metų) vaikams iš socialiai remtinų, nepilnų, turinčių mažas pajamas šeimų, kurių namuose nėra elementarių sąlygų pamokų ruošai, prasta buitis, nepriteklius, tėvų bejėgiškumas atsikratyti žalingų įpročių, nors ir stinga lėšų normaliam pragyvenimui. Dienos užimtumo grupė veikia Socialinių paslaugų centro Paramos tarnyboje (Stoties g. 9 C). Pagrindinis projekto tikslas – sukurti saugią ir sveiką ugdymo bei socializacijos aplinką vaikams iš šeimų, siekiant juos atitraukti nuo neigiamos aplinkos įtakos ir sukurti pagal vaiko poreikius bei interesus nuolatinio tobulėjimo atmosferą. Grupėje sudaromos sąlygos vaiko savitvarkos ir asmens higienos įgūdžių ugdymui, estetiniam lavinimui. Vaikai paruošia mokykloje užduotus namų darbus, yra kompiuteriai, prieiga prie interneto, vyksta užklasinė veikla, lankomi kinoteatrai, važiuojama į ekskursijas. Vaikams nemokamai išduodami maisto daviniai (bandelės, sausainiai, įvairūs vaisiai, jogurtai, varškės sūreliai ir kt.).

Projekto vadovė – socialinė darbuotoja S. Baltrušaitienė. Informacija tel. Nr. (8 41) 43 19 64.

Palanga 2012 06 (4) 20130918_121702 20130918_121519

2. „Integrali pagalba į namus Šiaulių mieste“

Socialinių paslaugų centras vykdo projektą ,,Integrali pagalba į namus Šiaulių mieste“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-01-0015. Projektas yra finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. Projekto tikslas – sukurti ir plėtoti kokybišką integralią pagalbą (socialinės globos ir slaugos) namuose asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinę pagalbą šeimos nariams, siekiant padėti suaugusiems šeimos nariams, prižiūrintiems savo  artimuosius, derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, įtraukiant bendruomenę bei savanorius.

Informaciją tel. (8 41) 41 58 48 suteiks socialinio darbo organizatorė Regina Tučkienė

3. ,,Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras dalyvauja VšĮ Valakupių reabilitacijos centro vykdomame projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“. Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema (EQUASS) yra Europos reabilitacijos platformos iniciatyva. Pagal EQUASS programas teikiamos visapusiškos paslaugos kokybės gerinimo, skatinimo, pripažinimo ir sertifikavimo srityse, kuriose laikomasi socialinėms paslaugoms Europoje keliamų kokybės reikalavimų. EQUASS iniciatyva siekiama socialinių paslaugų sektoriaus plėtros skatinant paslaugų teikėjus gerinti kokybę, nuolat tobulėti, mokytis ir vystytis, kad paslaugų vartotojams visoje Europoje būtų garantuotos kokybiškos paslaugos. EQUASS Assurance kokybės sistemos įdiegimui buvo pasirinkta Socialinių paslaugų centro Laikino apgyvendinimo tarnyba, kuri iki 2018 m. gruodžio 31 d. turi diegimo procesą pabaigti ir tinkamai pasiruošti išorės auditui.

Informaciją tel. (8 41) 41 50 11 suteiks socialinių programų koordinatorė Kristina Germanavičienė

Informacija atnaujinta 2018-04-27