Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro veiklos sritys
  • Informuoja ir konsultuoja Savivaldybės teritorijos gyventojus socialinių paslaugų teikimo klausimais.
  • Organizuoja ir teikia nemokamas, iš dalies ar visiškai mokamas socialinės pagalbos namuose paslaugas.
  • Laikinai apgyvendina asmenis, neturinčius nuolatinės gyvenamosios vietos.
  • Organizuoja aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis.
  • Organizuoja ir teikia transporto paslaugas.
  • Organizuoja ir teikia visokeriopą pagalbą neįgaliems asmenims, šeimoms, pagyvenusiems miesto gyventojams.
  • Organizuoja ir teikia paslaugas šeimoms ir vaikams.
  • Organizuoja ir teikia globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams – atrankos, konsultavimo bei mokymų organizavimo paslaugas, suteikia žinių ir kompetencijų, reikalingų auginant globojamus (rūpinamus) ir įvaikintus vaikus.

Informacija atnaujinta 2019-01-04