Teisės aktai, kuriais vadovaujantis vykdoma Šiaulių  miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro veikla.

Šiaulių miesto savivaldybės teisės aktai, reglamentuojantys Šiaulių  miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamas paslaugas: